W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w katedrze bydgoskiej, biskup ordynariusz Jan Tyrawa przewodniczył modlitwie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pięknej Miłości.

Spotkanie było odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego Franciszka, by we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosił, aby tego dnia odmówić poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Oprócz kilku wiernych w katedrze zgromadzili się kapłani: kanclerz kurii ks. prałat Grzegorz Nowak, ekonom diecezji ks. prałat Przemysław Książek, proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Stanisław Kotowski oraz wikariusz ks. Damian Pawlikowski, który po odmówionej modlitwie przewodniczył Mszy Świętej.

Również w samo południe we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.

 

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print