18 maja był dniem wyjątkowym również dla wspólnoty parafialnej św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią.

Od porannej Mszy Świętej zostały wystawione relikwie św. Jana Pawła II. Tak, by każdy wchodzący do świątyni, miał chwilę na osobistą modlitwę. Wyjątkowe było również nabożeństwo majowe, podczas którego kapłani z wiernymi prosili Boga, za wstawiennictwem Wielkiego Papieża, o ustanie epidemii oraz o zdrowie dla wszystkich parafian. Ostatnim punktem była uroczysta Eucharystia przy relikwiach papieża. Słowo Boże wygłosił proboszcz ks. Tadeusz Michalak, który nawiązał do wspomnień, ale przede wszystkim podkreślał, że życie Karola Wojtyły daje jasny przekaz. To, że każdy może osiągnąć świętość. Proboszcz zachęcał jednocześnie do zawierzenia, zaufania i przylgnięcia do Chrystusa i Jego Matki.

O Ojcu Świętym – mimo pandemii – nie zapomniano również w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. W tym roku placówka przystąpiła do akcji „Świętujemy Urodziny Lolka, czyli nasze 100 lat dla Karola Wojtyły”. Przygotowaniem były wcześniejsze lekcje religii oraz godziny wychowawcze. Uczniowie zostali poproszeni o przesyłanie zdjęć z Janem Pawłem II, przygotowali również okolicznościowe laurki. Nie zabrakło także „Barki”, czy hymnu napisanego na setne urodziny „Nie zastąpi Ciebie nikt” oraz tortów urodzinowych. Jeden z nich upiekła dyrektor szkoły Anna Maćkowska. O największym z rodaków nie zapomniały i starsze klasy, które pod opieką ks. Michała Zawartowskiego, pisały modlitwy do Jana Pawła II

Materiały: Katarzyna Dobosz i Parafia św. Stanisław BM w Nakle nad Notecią
Oprac. MJ

print