W tym roku do naszego narodowego sanktuarium na Jasnej Górze będziemy zmierzać na dwa sposoby.

I. Duchowa Diecezjalna Piesza Pielgrzyma na Jasną Górę.

Do duchowego pielgrzymowania zapraszamy wszystkich, którzy chcą przeżyć piękne rekolekcje w drodze, mają serca spragnione, gorące, zaś z różnych przyczyn fizycznie nie mogą uczestniczyć w duchowych zmaganiach na własnych nogach. Do uczestnictwa w Duchowej Pieszej Pielgrzymce zapraszamy zwłaszcza teraz, kiedy musimy zmienić dotychczasowe reguły pielgrzymowania, dbając przede wszystkim o zdrowie własne i innych, zaś z drugiej strony niczego nie zaniedbując na naszej drodze pielgrzymki życia ku zbawieniu wiecznemu.

Na stronie www.pielgrzymka.bydgoszcz.pl znajdziecie zakładkę PIELGRZYMKA DUCHOWA. W niej zawarte będą wszelkie informacje na temat duchowego pielgrzymowania: regulamin, możliwość zapisania się, materiały na każdy dzień pielgrzymki.

II. Sztafetowa Diecezjalna Piesza Pielgrzyma na Jasną Górę.

Serdecznie zapraszamy do tej formy tradycyjnego pielgrzymowania choć mocno zmienionej ze względu na zagrożenie COVID-19. W trosce o zdrowie pielgrzyma, ale zwłaszcza  tych wszystkich, którzy dbają o nas podczas całej drogi, a więc szanując gospodarzy, w tym roku idziemy w formie „sztafetowej”.

Forma sztafetowa polegać będzie na tym, że:

  • drogę w całości od bydgoskiej katedry (Matki Bożej z Różą w Dłoni) do Sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze przejdą tylko kapłani, przewodnicy poszczególnych grup.
  • Do każdego z przewodników zapraszamy na jeden pielgrzymi dzień pięciu pielgrzymów/uczestników, którzy rano dojadą na wskazane miejsce i rozpoczną z wybranym przez siebie przewodnikiem jeden dzień rekolekcji w drodze. Po zakończonym dniu (osiągnięciu celu dnia), po otrzymaniu przez przewodnika błogosławieństwa, pielgrzym wraca do domu. Kolejnego dnia pielgrzymki na wskazane miejsce kolejna (inna) piątka pielgrzymów. I tak każdego dnia aż do samej Pani Jasnogórskiej. Dzięki temu w całej pielgrzymce w jednej grupie przy pięciu pątnikach dziennie może wziąć udział 55 osób, mnożąc to przez dziewięć obecnie zgłoszonych grup daje nam około 500 uczestników sztafetowej pieszej pielgrzymki.
  • Każdy pielgrzym, który zdecyduje się wziąć udział w jednym dniu sztafetowej pielgrzymki, proszony jest najpierw o kontakt z wybranym przez siebie przewodnikiem w celu zapisania się, ustaleniu dnia (wolnego terminu) oraz innych ważnych szczegółów.
  • Na naszej stronie www.pielgrzymka.bydgoszcz.pl znajduje się zakładka PLIKI DO POBRANIA. Tam znajdziecie do pobrania formularz zgłoszeniowy, który trzeba wypełnić i podpisany po wcześniejszym umówieniu dostarczyć wybranemu przewodnikowi grupy.
  • Każdy uczestnik pielgrzymki sztafetowej jest także zaproszony do uczestniczenia w pielgrzymce duchowej.

Zdajemy sobie sprawę, że taka forma pieszego pielgrzymowania to nie to, do czego się  do tej pory przyzwyczailiśmy, ale drugiej strony świat stawia nam kolejne wyzwanie, które z odwagą podejmujemy i z nadzieją modlimy się, licząc na to, że już w przyszłym roku powrócimy do tradycyjnego, pełno wymiarowego pielgrzymowania.

Ks. Krzysztof Klóska – Kierownik Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

PLAKAT

print