„Historia świątyni i parafian wpisuje się w historię naszej ojczyzny, dzieląc z nią radości i trudności. Przez wszystkie lata parafia jest ośrodkiem kulturotwórczym, troszczącym się o historię narodu” – napisał we wstępie publikacji „Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie. Od przeszłości do teraźniejszości” ks. kanonik Tadeusz Lesiński. Ukazała się ona z okazji jubileuszu 650-lecia szubińskiej fary. Autorami cennego opracowania, oprócz proboszcza wspólnoty, są Kamila Czechowska i Karolina Kranz.

Książkę podzielono na osiem rozdziałów: „Od czasów najdawniejszych”, „Kościół pw. św. Marcina Biskupa”, „Kult Matki Bożej Szubińskiej”, „Zabytki”, „Witraże”, „Duchowni – wybrane sylwetki”, „Życie sakramentalne”, „Z życia wspólnoty parafialnej”.

Czytelnika z pewnością zainteresuje fragment książki poświęcony kultowi Pani Szubińskiej. „Parafia św. Marcina posiada szczególnie czczony obraz przedstawiający Matkę Bożą trzymającą Dzieciątko Jezus. Maryja otrzymała tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, a często nazywana jest także Panią Szubińską (…). Niezwykłość wizerunku oraz rozwijający się kult potwierdzają zapisy w Kronice Parafialnej. Autor obrazu nie jest znany. Czas jego powstania nie został uściślony. Tradycja podaje, że obraz ten ufundowany został przez jednego z Jagiellonów. Na przełomie XV i XVI w. w podziękowaniu za odniesione zwycięstwo nad Krzyżakami pod Nakłem nad Notecią” – napisano.

To w sumie 120 stron, które uzupełniają unikatowe zdjęcia ukazujące wszystko, co jest związane z wielowiekowym życiem wspólnoty. Wykorzystane archiwalia pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, parafii pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie oraz od osób prywatnych.

Oprac. Marcin Jarzembowski

print