„Parafia jest tą rzeczywistością wspólnoty ludzi, która urzeczywistnia w sobie i poprzez siebie chrześcijaństwo” – mówił z okazji 25-lecia parafii św. Wojciecha w Kołaczkowie bp Jan Tyrawa.

Wspólnota w Kołaczkowie erygowana została 1 lipca 1995 roku przez metropolitę gnieźnieńskiego arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Pierwszym etapem była budowa kaplicy. Poświęcenia nowego obiektu kultu religijnego dokonał 3 października 1996 roku abp Henryk Muszyński.

Również w sierpniu 1996 roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. Świątynię wznoszono według projektu inżynierów Karola Grabowskiego i Bogdana Piestrzyńskiego. Akt erekcyjny i kamień węgielny z fundamentów bazyliki gnieźnieńskiej, poświęcony przez Jana Pawła II w 1997 roku w Gnieźnie, wmurował 11 października 1998 roku abp Henryk Muszyński. Budowa kościoła trwała pięć lat.

Dzieło Boże zostało uwieńczone poświęceniem kościoła 4 listopada 2001 roku przez abpa Henryka Muszyńskiego. – Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności, że Jezus Chrystus zamieszkał wśród nas i możemy się z Nim spotykać na wspólnej modlitwie – podsumował 25 lat pierwszy proboszcz i budowniczy ks. kanonik Mirosław Wdowiak.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Jacek Osiński

print