Dokładnie 62 lata temu papież Pius XII mianował ks. Karola Wojtyłę biskupem tytularnym Ombrii oraz biskupem pomocniczym Krakowa. Informacja przyszła, kiedy biskup nominat przebywał na spływie kajakowym ze swoimi studentami.

Konsekracji biskupiej w katedrze na Wawelu dokonał 28 września 1958 r. abp Eugeniusz Baziak, a współkonsekratorami byli bp Franciszek Jop i bp Bolesław Kominek. Bp Karol Wojtyła stał się w ten sposób najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

Dziś – św. Jan Paweł II – jest patronem wielu dzieł działających na terenie diecezji bydgoskiej – m.in. Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II oraz Fundacji „Wiatrak”.

oprac. MJ
zdjęcie: www.diecezja.pl

print