W związku z wysokimi naliczeniami opłat za tzw. wody opadowe (deszczówka), w poniedziałek, 10 sierpnia, o godz. 10:00 w Kurii Diecezjalnej odbędzie się pilne spotkanie Proboszczów parafii bydgoskich.

Do tego czasu prosimy nie podpisywać żadnych umów w tej dziedzinie. Chodzi o wypracowanie wspólnego stanowiska wobec Miasta.

Ks. Przemysław Książek
Ekonom

Bydgoszcz, 5 sierpnia2020 r.

print