„Trzeba stanąć na straży prawdy i nieustannie szukać jej w Ewangelii, w przesłaniu chrześcijańskiej kultury” – mówił do kapłanów biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Księża z diecezji, osoby konsekrowane, alumni seminarium oraz wierni spotkali się w bydgoskiej katedrze na dorocznych Nieszporach w wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa odbywała się w przededniu odpustu ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości – patronki diecezji.

SŁOWO BISKUPA ORDYNARIUSZA

 

Wieczornej modlitwie przewodniczył proboszcz bydgoskiej katedry ks. prałat Stanisław Kotowski. Natomiast słowo do zebranych kapłanów wygłosił proboszcz parafii św. Ojca Pio w Zamościu ks. kanonik Roman Michalski.

KAZANIE KS. KAN. ROMANA MICHALSKIEGO

 

Po błogosławieństwie bp Jan Tyrawa wręczył nominacje. W skład Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej został powołany kanonik honorowy ks. Bogusław Konieczka, proboszcz parafii św. Józefa w Bydgoszczy. Dotychczasowy kanonik honorowy ks. Karol Glesmer, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy, został mianowany kanonikiem gremialnym oraz penitencjarzem kapituły.

Więcej w Przewodniku Katolickim.

Tekst, zdjęcia, nagrania: Marcin Jarzembowski

print