Dziekan i proboszcz parafii św. Marcina Biskupa w Szubinie ks. kanonik Tadeusz Lesiński został odznaczony Medalem Honorowym Sędziwoja z Szubina.

Jest on przyznawany osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które szczególnie zasłużyły się dla Gminy Szubin. – Jestem Wielkopolaninem od pokoleń, dlatego często wracam do historii. Pielęgnowanie tradycji jest dla mnie czymś oczywistym i dlatego tak ważna jest ta „mała ojczyzna”, w której żyję i w której dane jest mi służyć jako kapłanowi, by budować na tradycji i wierze naszych przodków – powiedział odznaczony.

„Ksiądz kanonik Tadeusz Lesiński urodził się 14 września 1962 roku w Pętkowie w Wielkopolsce. Od 15 lat jest proboszczem parafii pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie. Pracuje na rzecz Szubina jako proboszcz parafii farnej oraz jako dziekan dekanatu szubińskiego. Współpracuje ze stowarzyszeniem kibiców „Lecha Poznań” i Muzeum Ziemi Szubińskiej w ramach zbiórek publicznych na renowację starych i stawianie nowych nagrobków dla powstańców wielkopolskich 1918-1919 spoczywających na szubińskim i rynarzewskim cmentarzu parafialnym. Od lat włącza się w organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej. Był inicjatorem budowy figury Najświętszego Serca Pana Jezusa z okazji jubileuszu 650-lecia Szubina. Pełnił funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika – Mogiły Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Szubinie. Za swoją działalność otrzymał Odznakę Honorową ZG TPPW 1918-1919 „Wierni Tradycji” (2020)” – napisano m.in. w uzasadnieniu.

O odznaczenie wnioskowała Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.

Tegoroczne medale otrzymały również Benigna Olszewska oraz Halina Kaszewska. W 2015 roku honorowe odznaczenie trafiło do Danuty Siewkowskiej, działaczki Akcji Katolickiej w Szubinie. To m.in. dzięki jej staraniom uruchomiono w mieście stołówkę św. Faustyny.

Więcej w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Kamila Czechowska/Muzeum Zeiemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna|

print