„Stypendium nie tylko zaspokaja potrzeby finansowe młodego człowieka. Przynależność do fundacji okazuje się być pewnego rodzaju powołaniem do życia według zasad promowanych przez Jana Pawła, które są zasadami wzorowanymi na głoszonej Ewangelii” – powiedziała Agata Nurcek.

Jest ona tegoroczną absolwentką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a także członkiem zespołu „Tylko TY”. – Przeżywamy rok, któremu patronuje św. Jan Paweł II. Jest on szczególnie wyjątkowy dla stypendystów fundacji. Dlaczego? Bo to właśnie Ojciec Święty powołał ich do istnienia – przypomina Agata Nurcek, dodając, że czas związana z obchodami Dnia Papieskiego, jest dobrą okazją, by przypomnieć o „żywym pomniku” polskiego świętego.

Czym jest ten „żywy pomnik”, a właściwie kim są ci, którzy go tworzą? – To młodzi ludzie, którzy swoimi umiejętnościami, wyznawanymi wartościami i postępowaniem powinni kontynuować to, do czego nakłaniał papież, nauczając o życiu w braterstwie i miłości. Fundusz stypendialny obejmuje zdolną młodzież pochodzącą przeważnie z niewielkich miejscowości lub wsi, gdzie często warunki nie sprzyjają rozwojowi talentów i umiejętności – mówi.

Według Agaty Nurcek stypendysta żyjący we współczesnym świecie wystawiony jest na wiele prób, jednak wiara, którą powinien się kierować, ma służyć za tarczę i umocnienie w podjętej drodze rozwoju i obdarowywania miłością. – Czy stypendysta to osoba nie popełniająca pomyłek, o nieskazitelnym sercu, kierująca się wyłącznie szlachetnymi pobudkami? Nie. Choć dążenie do świętości powinno być istotnym celem – podkreśla.

Fundacja pragnie docenić każdego rodzaju zaangażowanie na wielu płaszczyznach i w różnych dziedzinach, honorując działania społeczne, związane z nauką i kulturą. – Upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II ma na celu przekazanie kolejnym pokoleniom tego, co nie powinno być zapomniane. Tak zwane „pokolenie JPII”, czyli to, które żyło w czasach jego posługi, karmiło się jego nauczaniem czy nawet spotkało papieża, z biegiem czasu przeminie. Ważne jest jednak, by to, co ponadczasowe, przetrwało i zostało przekazane tym pokoleniom, które – stojąc na rozdrożu – będą szukały właściwej drogi – zauważa Agata Nurcek.

Z okazji XX Dnia Papieskiego stypendyści zaplanowali swój udział we Mszy Świętej i adoracji w katedrze bydgoskiej, w diecezjalnych obchodach z udziałem biskupa Jana Tyrawy. Ich święto stało się również okazją do prezentacji działalności fundacji oraz do zbiórki publicznej na terenie diecezji. Zebrane środki zostaną przeznaczone na kolejne stypendia.

Idea zawiązania fundacji powstała pod wpływem pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny w 1999 roku, kiedy to po jej organizacji niewykorzystane środki pieniężne postanowiono przeznaczyć na cel będący wyrazem wdzięczności za działalność i nauczanie Ojca Świętego. W ten sposób w 2000 roku rozpoczęto budowę „żywego pomnika” Jana Pawła II.

Więcej w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Stypendyści FDNT

 
print