„Jeden świat – wiele kultur” – to tytuł kongresu, który 23 i 24 października odbędzie się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Historia wydarzenia sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy oraz wymianę myśli, które dotykają istotnych problemów współczesnego świata.   

Poprzednie edycje kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zgromadziły ponad 3 tysiące uczestników. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

Tegoroczny kongres odbędzie się w roku jubileuszowym, związanym z 20-leciem istnienia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

W ramach kongresu przewidziano XI Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną „Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę”, w ramach której odbędzie się dziewięć konferencji tematycznych (m.in. „Zagrożenia czy szanse wobec religii i kultury w czasach pandemii”, „Wielokulturowość jako wyzwanie edukacyjne”, „Język, kultura i literatura wobec wyzwań współczesności”) oraz II Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji.

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57. Współorganizatorami kongresu są: Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

MJ
zdjęcie: KPSW

print