Światowy Dzień Misyjny, w Polsce zwany Niedzielą Misyjną, obchodzony jest zawsze w przedostatnią niedzielę października. To dzień solidarności misyjnej w Kościele katolickim. Papież Franciszek przygotował specjalne przesłanie na 94. Światowy Dzień Misyjny pt. „Oto ja, poślij mnie”.

Ojciec Święty wskazuje w orędziu na znaczenie, jakie dla misji ma bolesne doświadczenie spowodowane przez pandemię COVID-19, które dotknęło całą ludzkość. „W tym kontekście powołanie do misji (…) jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa” – stwierdza. Jednocześnie Franciszek zauważa, że Pan Bóg prosi nas jako uczniów Chrystusa o gotowość do wyruszenia i posyła nas na misję do świata i do narodów, aby „przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie”.

W diecezji bydgoskiej przeżywamy Niedzielę i Tydzień Misyjny w parafiach. Niedzielnej Eucharystii w klimacie misyjnym towarzyszyć będzie modlitwa za misjonarzy, szczególnie pochodzących z naszej diecezji: ks. Jakuba Szałka (Czad), ks. Artura Zarasia i ks. Tomasza Dadka (Kazachstan) oraz tradycyjna składka na Papieskie Dzieła Misyjne.

Misyjnymi tematami zostaną również ubogacone lekcje katechezy w szkole. Natomiast czwartek w Tygodniu Misyjnym będzie przeżywany pod znakiem modlitwy różańcowej w intencji misji i rychłej beatyfikacji Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Modlitwę poprowadzą członkowie Róż Różańcowych.

Oprac. MJ
Zdjęcie: ks. Jakub Szałek (Czad)  

print