„Z całą pewnością można stwierdzić, iż w okresie międzywojennym budowa państwowości polskiej w Bydgoszczy szła w parze z intensyfikacją katolickiego życia religijnego w mieście” – powiedział prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dr hab. Zbigniew Zyglewski.

Życie religijne, Kościół katolicki, szkolnictwo, kultura, sztuka, warunki rozwoju przemysłu – to zagadnienia podjęte podczas sympozjum „Bydgoszcz niepodległa – lata 1920-1939”, które zorganizowano w ramach XXXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

Profesor UKW dr hab. Zbigniew Zyglewski zauważył, że powrót Bydgoszczy do Macierzy (w 1920 roku) spowodował ośmiokrotne powiększenie miasta poprzez przyłączenie okolicznych miejscowości z ludnością polską, odpływ ludności niemieckiej i napływ w to miejsce Polaków z różnych stron kraju. Zmiany te – jak dodał – spowodowały przesunięcia w strukturze wyznaniowej, nastąpił wzrost liczby katolików w mieście i spadek liczby protestantów.

Profesor WSG, a zarazem rektor tej uczelni, dr Marek Chamot przybliżył temat polskiego szkolnictwa, kultury i sztuki w Bydgoszczy. Na wstępie przywołał także 1920 rok, kiedy po okresie zaborów miasto powróciło do Macierzy. Dodał, że odzyskanie niepodległości wiązało się z koniecznością odrodzenia polskiego szkolnictwa, rozwoju polskiego życia kulturalnego oraz tworzenia w różnych dziedzinach sztuki.

Ostatnim prelegentem sympozjum był pracownik Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor tej uczelni, dr hab. Sławomir Kamosiński, który skupił się na rozwoju przemysłu w grodzie nad Brdą w pierwszych latach II Rzeczypospolitej.

Wydarzenie, które ze względu na pandemię było transmitowane w sieci, odbywało się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod patronatem rektora tej uczelni prof. dr. hab. Jacka Woźnego.

Więcej w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print