„Kapłan ma być specjalistą od spotkania Boga z człowiekiem” – pod takim hasłem odbył się pierwszy etap diecezjalnego konkursu wiedzy o liturgii – „Liturgia Benedicta”.

Słowa, umieszczone w tytule tegorocznych zmagań, wypowiedział Benedykt XVI do duchowieństwa polskiego podczas spotkania w archikatedrze warszawskiej 25 maja 2006 roku. To one stały się inspiracją dla organizatorów: Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie i Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej, którzy przy współudziale Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich przeprowadzili trzecią edycję konkursu, skoncentrowanego wokół teologii liturgii Josepha Ratzingera, Benedykta XVI.

Tegoroczna forma została dostosowana do panujących warunków. Uczniowie spotkali się z organizatorami na jednej z platform internetowych, by otrzymać tą drogą test składający się z 42 pytań. W drugim etapie, do którego zakwalifikowało się 15 uczestników, każdy będzie mógł spróbować swoich sił literackich i teologicznych, pisząc pracę na jeden ze wskazanych przez organizatorów tematów, związanych z myślą Benedykta XVI, liturgią i sakramentem święceń. Autor najlepszej pracy konkursowej otrzyma nagrodę główną – pielgrzymkę do Rzymu w ferie zimowe 2021 roku.

W wydarzeniu pod honorowym patronatem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy uczestniczyli uczniowie z wielu szkół działających na terenie diecezji bydgoskiej.

Patronat medialny nad konkursem objął „Przewodnik Katolicki”.

LISTA FINALISTÓW
PRZEMÓWIENIE BENEDYKTA XVI DO DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO

Ks. Karol Rawicz-Kostro
Oprac. MJ

print