Sosna zwyczajna jest pierwszym drzewem które uroczyście posadzono w parku ks. Karola Wojtyły przy opławieckim moście w Bydgoszczy, inicjując tym samym powstającą ścieżkę dendrologiczną.

To miejsce upamiętniające św. Jana Pawła II, który jako kapłan dopłynął tu z grupą studentów w 1953 i 1966 roku.

Z inicjatywą utrwalenia pamięci pobytu księdza Wojtyły w Opławcu wystąpiło Stowarzyszenie Dobra Rzeka, działające przy parafii Przemienienia Pańskiego. Stosowna uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Miasta Bydgoszczy w maju 2020 roku.

By park nabierał dodatkowych walorów estetycznych i edukacyjnych, wśród członków Społecznego Komitetu Budowy Szkoły – Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy narodził się pomysł stworzenia w tym miejscu kolekcji drzew polskich. – Dlaczego sosna? Pamiętamy jak nawiązał do niej Ojciec Święty, przytaczając wiersz polskiego poety Stefana Witwickiego. Święty Jan Paweł II mówił o drzewie, które dobrze obrazuje jego sytuację. Kiedy on został „wyrwany” i „posadzony” w nowym miejscu, w Rzymie, gdzie tak bardzo tęsknił za ojczystą, polską ziemią – powiedział ks. dr Waldemar Różycki, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich – Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Sosna zwyczajna została ufundowana przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz. – Wciąż staramy się pielęgnować tę wspólnotę, którą tworzy nasz żywy pomnik Jana Pawła II. Szczególnie przypominać o kimś, kto bez wątpienia wpłynął na wiele osób, wskazując dobrą i jedyną drogę, którą jest Chrystus – powiedział przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły – Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy Remigiusz Galicki. – Uważamy, że to miejsce zasługuje na uporządkowanie i nadanie wartości przyrodniczej, ale i wymiaru piękna, którym wielokrotnie zachwycał się Ojciec Święty – dodała Maria Dombrowicz, członkini komitetu, pomysłodawczyni wielu inicjatyw, mających na celu upamiętnienia Ojca Świętego.

Sosna upamiętnia setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Kilkadziesiąt metrów od niej znajduje się pomnik w formie kajaka, który stanął na cześć Jana Pawła II.

Szersza relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print