Z polecenia Księdza Biskupa Jana Tyrawy, Biskupa Bydgoskiego, Kuria Diecezji Bydgoskiej informuje, że o wizycie duszpasterskiej w parafiach Diecezji będą decydować sami proboszczowie, kierując się sytuacją w ich parafii, mając na względzie przede wszystkim obowiązujące obostrzenia sanitarne.

  1. Pierwsza forma może polegać na zaproszeniu wiernych z wyznaczonej części parafii na wspólną Mszę św. w kościele parafialnym,
  2. Druga forma to wizyta duszpasterska na zaproszenie parafian po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
  3. Trzecia możliwa forma to tradycyjna wizyta duszpasterska, zwłaszcza w parafiach wiejskich, jeśli pozwolą na to warunki sanitarne.

Ks. Grzegorz Nowak
Kanclerz Kurii

PISMO

print