Ceniony kardiolog prof. Władysław Sinkiewicz został odsunięty ze składu Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej, w której pełnił funkcję przewodniczącego.

Jak podkreślił, formalnym pretekstem była upływająca z końcem 2020 roku kadencja i nadarzająca się możliwość niewybrania go do składu nowej komisji. – To efekt działań podjętych przez „lewackie skrzydło” Rady Okręgowej, które w dyskusjach, a także na łamach biuletynu Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Primum non Nocere”, szerzy hasła tolerancji i szacunku dla innych – dodał prof. Władysław Sinkiewicz.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Marek Bronisz podkreślił, że decyzja została podjęta po zapoznaniu się z CV kandydatów, dyskusji, a następnie jawnym głosowaniu propozycji każdego nazwiska, z uwzględnieniem ustępujących osób. – W dyskusji nad zgłoszonymi kandydaturami Okręgowa Rada Lekarska brała pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie, w tym frekwencję na posiedzeniach, użyteczność specjalizacji lekarskiej, w odniesieniu do lekarzy, w  zakresie specyfiki opiniowanych projektów badawczych. W przypadku osoby prof. Sinkiewicza, jak sądzę, negatywnie na wyniku głosowania zaciążyło jego zaangażowanie w kontrowersyjne – według opinii niektórych członków ORL – konferencje bioetyczne, których był animatorem i głównym organizatorem – powiedział dr n. med. Marek Bronisz.

Należy wspomnieć, że wcześniej ta sama rada na wniosek Kapituły w uznaniu za wybitne osiągnięcia przyznała prof. Sinkiewiczowi najwyższe wyróżnienie Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Cerebrum Medici”.

Z informacji, które posiada od uczestników posiedzenia prof. Władysław Sinkiewicz, jedynym zarzutem kierowanym w jego stronę było zaproszenie na wspomniane konferencje organizowane wspólnie z innymi partnerami naukowymi osoby broniącej życia nienarodzonych dzieci z zespołem Downa w 2018 roku oraz wysoko cenionego i poważanego profesora UMK w tym roku. – Po przeszło dwudziestu latach nienagannego, a w opinii aktualnego i byłych prezesów Bydgoskiej Izby Lekarskiej, wzorowego prowadzenia Komisji Bioetycznej, wzbogaconego ogólnopolskimi konferencjami i wydawanymi monografiami z zakresu bioetyki, działania te wystarczyły, by wyeliminować mnie ze wspomnianego gremium. Podkreślam, że nie było żadnych merytorycznych i organizacyjnych zastrzeżeń co do mojej pracy w Komisji Bioetycznej. Zostałem skutecznie ukarany za niewłaściwe, w ocenie członków Okręgowej Rady Lekarskiej, poglądy – powiedział prof. Sinkiewicz

Ogólnopolskie konferencje bioetyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, obejmowały m.in. tematy dotyczące śmierci mózgu, początku i końca ludzkiego życia, tożsamości płci, sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej oraz wyzwań bioetycznych XXI wieku.

Prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz w latach 2009-2017 był kierownikiem II Katedry i Kliniki Kardiologii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Jest autorem ponad 400 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współredaktorem ośmiu monografii w zakresie bioetyki oraz pomysłodawcą, głównym organizatorem i kierownikiem naukowym Bydgoskich Spotkań Bioetycznych, w ramach których organizowano wspomniane konferencje.

Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy jest posiadającą osobowość prawną jednostką organizacyjną samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszającą ponad 4 tysiące członków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Tekst: Marcin Jarzembowski – Przewodnik Katolicki

print