Caritas Diecezji Bydgoskiej świadczy pomoc osobom bezdomnych w formie ciepłych posiłków, które wydawane są w Centrum Pomocy „Betlejem” przy ul. Drukarskiej 6 w Bydgoszczy – w dni powszednie.

Ponadto w każdą środę w godzinach 8.00-11.00 podstawowej pomocy medycznej udziela wykwalifikowana pielęgniarka.

Raz na dwa tygodnie w kościele Klarysek pw. Wniebowzięcia NMP odbywają się także Msze św. z udziałem bezdomnych, po których w Centrum wydawana jest ciepła kolacja. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią wszystkie posiłki przygotowywane są na wynos.

Link do materiałów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/jak-pomoc-osobom-bezdomnym-zadzwon-na-bezplatna-infolinie-przy-kujawsko-pomorskim-urzedzie-wojewodzkim-w-bydgoszczy

print