Zgodnie ze swoją misją „Wiatrak” wspiera i pomaga osobom na wszystkich etapach i płaszczyznach człowieczeństwa tak, by podopieczni i klienci rozwijali w pełni swój potencjał, żyli w równowadze i doświadczali coraz pełniejszego życia.

W przestrzeni Domu Jubileuszowego jest miejsce idealne do pracy terapeutycznej, służące komfortem i otwarte na każdego człowieka.

W poradni oferowane jest profesjonalne wsparcie psychologiczno-duchowe w zakresie m.in.: rozwiązywania problemów rodzinnych, rozwoju osobistego, nabywania kompetencji społecznych, wsparcia dla małżeństw i narzeczonych.

Podstawą podejścia do udzielania pomocy w zakresie zdrowia psychicznego jest łączenie siły serca i rozumu, zaangażowania i miłości, tak aby zadbać o pełny rozwój każdej osoby. Priorytetowym aspektem jest profesjonalna diagnoza oraz odpowiednie metody terapii, wykorzystane przez wykwalifikowanych specjalistów.

Rozwijając skrzydła Poradni „Wiatrak” poszukuje specjalistów w obszarze pomagania i proponuje współpracę na korzystnych warunkach.

Oferta kierowana jest do: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, specjalistów terapii uzależnień, trenerów, mediatorów, coachów, muzykoterapeutów.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na adres mailowy sekretariat@wiatrak.org.pl

 

 

 

 

 

print