Setna rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, zgromadziła w bydgoskiej Bazylice Mniejszej św. Wincentego a Paulo członków, a także sympatyków wspólnoty z terenów diecezji.

Ksiądz Paweł Rybka, który na co dzień mieszka i studiuje w Rzymie, zwrócił uwagę na pewną „analizę” postaci ks. Franciszka Blachnickiego. Powstała ona z inicjatywy ówczesnych władz komunistycznych, które napisały: „Ksiądz Blachnicki jest człowiekiem fanatycznie oddanym Kościołowi i Biskupom (…) i jego działalności nie da się w  żaden sposób powstrzymać, ponieważ On się niczego nie boi. Jedynie można neutralizować szkodliwość jego działań dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. – Przez lata w wielu miejscach naszej diecezji, a także poza nią mogliśmy i wciąż możemy doświadczać tego, co najwspanialsze w Ruchu Światło-Życie – powiedział ks. Rybka.

Spotkanie było okazją do promocji publikacji „Ruch Światło-Życie w dziele nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II” autorstwa ks. Piotr Poćwiardowskiego. – Książkę traktuję jako chęć spłacenia osobistego długu, jaki zaciągnąłem ponad 20 lat temu, wstępując do Ruchu Światło-Życie. Wtedy jeszcze nie sądziłem, że tamto wydarzenie odciśnie tak głęboko swoje piętno na całym moim życiu – mówi kapłan, który jest dzisiaj moderatorem diecezjalnym ruchu.

To właśnie droga formacji w oazie przyczyniła się do rozwoju powołania kapłańskiego. – Dzisiaj, w przededniu dziesiątej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich, dziękuję Bogu za najbliższych, Karola Wojtyłę i ks. Franciszka Blachnickiego. Za ich pragnienie „żywego Kościoła”, które stało się też i moim wielkim pragnieniem – powiedział ks. Piotr Poćwiardowski. – Ojciec Franciszek jest dla mnie wzorem człowieka wiary konsekwentnej. Jest prorokiem. Pokazuje mi drogę odwagi i odnalezienia prawdy poprzez krzyż Chrystusa – dodała Urszula Chmielewicz z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy.

Podczas dziękczynienia w bazylice podsumowano konkurs „Prorok Żywego Kościoła – ks. Franciszek Blachnicki”, którego organizatorem był moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej wraz z Diakonią Oaz Rekolekcyjnych. Jego celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży życia i działalności sługi Bożego. Laureatom wręczono nagrody i wyróżnienia.

Więcej w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print