„Wszystkie dokumenty o wykonywaniu funkcji szafarzy nadzwyczajnych w Kościele na pierwszym miejscu stawiają ich służbę wobec chorych” – przypomniał dyrektor Centrum Formacji Liturgicznej im. bł. Carlo Acutisa ks. Karol Rawicz-Kostro. W diecezji bydgoskiej odbywały się rekolekcje online dla szafarzy.

W lutym tego roku biskup Jan Tyrawa zatwierdził zasady, które porządkują wypełnianie funkcji przez osoby upoważnione do rozdzielania komunii św. w szczególnych sytuacjach oraz zanoszenia jej do chorych, chcących częściej przyjmować Eucharystię. – W naszej diecezji funkcję tę pełni prawie trzystu mężczyzn. To znaczna liczba, dlatego ksiądz biskup, realizując wskazania zawarte w instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Redemptionis Sacramentum”, postanowił określić ścisłe zasady wynikające z pełnienia posługi szafarzy nadzwyczajnych w naszej diecezji – powiedział ks. Karol Rawicz-Kostro.

Dyrektor centrum formacji przypomniał, że na pierwszym miejscu powinna być służba wobec chorych. – Niestety, ta pierwszorzędna funkcja została nierzadko zastąpiona w naszych parafiach „zwyczajnym” rozdzielaniem Komunii Świętej podczas niemal każdej Mszy Świętej, co wprowadziło niemały zamęt wśród samych szafarzy, jak i pozostałych wiernych. Szafarze nadzwyczajni zostali niemal zrównani ze zwyczajnymi, czyli diakonami i kapłanami. Stąd też diecezjalny dokument jasno określa warunki i okoliczności, w jakich nadzwyczajni szafarze mogą spełniać swoją funkcję – tłumaczy ks. Rawicz-Kostro.

Dla jak najszybszego zaznajomienia wszystkich nadzwyczajnych szafarzy ze sposobem wykonywania ich funkcji, Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej wraz z centrum formacji zorganizował cztery turnusy rekolekcji odbywających się w formie online. – Czułem potrzebę służby liturgicznej i pomocy, szczególnie chorym, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św . Widzę często w ich oczach tęsknotę za Kościołem, a także potrzebę rozmowy – mówi Leszek Mróz, szafarz nadzwyczajny w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy.

Rekolekcje rozpoczynały się medytacją nad pieśnią „Kłaniam się Tobie”, przygotowaną przez ks. Łukasza Kucharskiego. W dalszej części dr Wojciech Kosmowski prowadził medytację „Święty Józef w życiu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.” Zwieńczeniem dnia rekolekcyjnego był wykład ks. Adama Rożniakowskiego na temat sposobu wykonywania funkcji nadzwyczajnego szafarza w czasach pandemii.

Więcej w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski

 

print