„Bazylika pomaga” – to hasło wielu działań charytatywnych organizowanych, zwłaszcza w czasie pandemii przy bydgoskiej bazylice św. Wincentego a Paulo.

Wśród nich można wymienić́ ostatnie śniadanie wielkanocne, w ramach którego przygotowano około trzystu posiłków. Nie zabrakło jajek z majonezem, kiełbasy z bigosem. – Każdy, kto korzysta z naszego wsparcia, otrzymał również̇ paczki z żywnością̨ – mówi proboszcz parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy ks. Sławomir Bar CM.

Osoby, które potrzebują̨ różnorakiej pomocy (zakupy, pomoc fizyczna), proszone są̨ o kontakt telefoniczny (789 043 230) lub mailowy (HasloBazylikaPomaga@gmail.com). Jeśli ktokolwiek zna takich ludzi, również̇ proszony jest o kontakt. Na pewno nikt nie zostanie bez pomocy! Także każdego wydawane są̨ posiłki dla potrzebujących przed bazyliką św. Wincentego a Paulo. Można skorzystać́ z pomocy medycznej, prawnej, terapeutycznej, ogrzewalni oraz noclegowni. A wszystko pod sztandarem Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo i dzięki dziesiątkom wolontariuszy, wśród których znaczną część́ stanowią̨ członkowie Młodzieży Misjonarskiej.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcie: „Bazylika pomaga”

print