Śmierć nie potrafi zwyciężyć miłości!

Niech ta świadomość, że Chrystus Zmartwychwstały jest blisko,
że jest obecny we wspólnocie Kościoła,
ożywia nasze życie oraz je umacnia.

Niech duchowa siła, jaką czerpiemy z krzyża,
przezwycięża wszelkie trudności i dzień po dniu staje się źródłem nadziei i mocy.

 

print