„Gdy chodzi o zbawienie człowieka, nie ma spraw drugorzędnych. Bóg z każdym pragnie mieć bezpośredni, osobisty kontakt przez wiarę” – mówił bp. Józef Szamocki.

Według biskupa pomocniczego z Torunia, który przewodniczył obchodom 25-lecia parafii NMP Królowej Polski w Nakle nad Notecią, Bóg chce nas widzieć, dotykać, zapewniać o swojej miłości, że zostaliśmy stworzeni, by żyć we wspólnocie z Nim. – Ta świątynia jest właśnie takim miejscem, gdzie Jezus – od chwili powstania parafii – przychodzi do nas, szuka i odnajduje wielu. Pragnie pomóc i zapewnić, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni. I czyni to przez Maryję, swoją i naszą Matkę – powiedział.

Biskup Szamocki dodał, że dzięki wierze człowiek może prawdziwie spotkać się z Bogiem, doświadczyć Jego obecności i konsekwentnie powierzyć się całkowicie, do końca – jak Maryja, przewodniczka i Matka naszej wiary. – Ona od wieków pomaga zawierzyć Jezusowi i dotknąć się Go w mocy Słowa i sakramentów pojednania i Eucharystii. To miejsce świadczy, iż ludzie, wchodząc w zażyłą relację z Bogiem, otrzymują nie tylko dar uzdrowienia z choroby, ale przede wszystkim dar ocalenia, jakim jest wyrwanie z otchłani śmierci, zbawienie. Twoja wiara cię ocaliła, nie lękaj się, tylko wierz. Dziś, wychodząc na ulicę, jesteśmy tego świadkami wobec świata – mówił.

Potrzeba powstania trzeciej parafii i nowego kościoła w Nakle nad Notecią sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Jednak jej realizacja nastąpiła dopiero w latach 90., a dokładnie 1 lipca 1996 roku, kiedy to specjalnym dekretem metropolita abp Henryk Muszyński powołał do istnienia wspólnotę NMP Królowej Polski. Pierwsza Msza św. polowa była sprawowana 15 sierpnia tego samego roku, a cztery miesiące później dzięki zaangażowaniu i życzliwości mieszkańców została poświęcona kaplica.

W roku utworzenia diecezji bydgoskiej rozpoczęto budowę świątyni. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał 3 maja 2006 roku biskup ordynariusz Jan Tyrawa. W 2012 roku kościół został wybudowany w stanie surowym zamkniętym, a 3 maja 2017 roku – poświęcony. Autorami projektu świątyni są architekci Adam Popielewski i Tomasz Czajkowski z Bydgoszczy. – Początki nie były łatwe, było puste pole, ale były też wielkie i otwarte serca tutejszych ludzi, pełnych wiary, życzliwości i chętnych do pomocy. Stajemy z wdzięcznością przed Panem za dar parafii, pisząc naszym życiem wiary jej historię. Dziękujemy ludziom, kapłanom i wszystkim, którzy na przestrzeni tych 25 lat ją tworzyli na różny sposób, wielu z nich już nie ma, powrócili do domu Ojca, ale wciąż są w naszej żywej pamięci. Pozostawili ślad, który chcemy ponieść dalej. A przed nami czas nowych wyzwań i zadań, szczególnie troska o to, by ludzie żyli dzisiaj wiarą – powiedział pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła ks. Andrzej Rumocki.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

print