„Spotkanie z bliźnimi na trasie jest także budowaniem wspólnoty, która pomaga sobie w drodze do Pana Boga” – powiedział ks. kanonik Karol Glesmer. Po raz 42. wyruszyła piesza pielgrzymka z Bydgoszczy do Chełmna.

Pątnicy co roku pokonują̨ trasę̨ z kościoła w Starym Fordonie, by dotrzeć́ na uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmińskiej. Wszystko rozpoczęło się 1 lipca 1979 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii św. Mikołaja, ks. Franciszka Aszyka.

Trasa biegnie m.in. przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. – W tym roku pielgrzymi szlak przeszło 85 osób. Byli to głównie mieszkańcy Bydgoszczy. Przewodnikiem grupy był ks. Daniel Nejman. Wszyscy przeżyli rekolekcje w drodze o długości 38 kilometrów – dodał proboszcz parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy ks. Karol Glesmer.

Rozważania na temat Eucharystii poprowadził ks. Piotr Wachowski. – Eucharystia, której poświęcony jest kolejny rok duszpasterski, powinna ciągle pobudzać́ nas do większej miłości. W II Modlitwie Eucharystycznej, po przeistoczeniu, kapłan prosi Boga w następujących słowach: „Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości”. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej oraz przyjmujemy komunię św., zadajmy sobie pytanie: czy po Jej przeżyciu wzrastam we większej miłości do męża, żony, dzieci, przełożonych, podwładnych, przyjaciół i nieprzyjaciół? – powiedział diecezjalny duszpasterz akademicki i młodzieży.

Chełmno należy do diecezji toruńskiej i położone jest na wzgórzach nadwiślańskich. Obraz Matki Bożej Bolesnej znajduje się w gotyckiej farze i nazywany jest również̇ Matką Bożą̨ Chełmińską̨ lub Chełmińską̨ Pietą. W połowie XVII wieku został przeniesiony z Bramy Grudziądzkiej do fary, a w połowie XVIII wieku był koronowany. Coroczną kulminacją kultu jest odpust.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

 
print