„Nie wyobrażam sobie, byśmy mogli służyć, być z dziećmi, nieść im Pana Jezusa, czerpiąc z pustego naczynia” – powiedziała dr Izabela Wiśniewska. Bydgoskie Sanktuarium Zawierzenia stało się miejscem diecezjalnych rekolekcji dla katechetów.

Uczestnicy wysłuchali m.in. konferencji, wzięli udział w Mszach św., adoracji Najświętszego Sakramentu, różańcu. – Ojciec Święty Franciszek listem apostolskim „Antiquum ministerium” wydanym w formie „motu proprio” (dekretu) ustanowił w Kościele katolickim posługę katechety. Episkopaty wszystkich Kościołów partykularnych wezwane zostały do wdrożenia trzeciej drogi realizowania formy powołania w Kościele, jakim jest bycie katechetą, czyli tym, który wezwany jest do „szczególnej formy nauczania” – powiedział ks. Karol Rawicz-Kostro.

Każdy z trzech dni kończył się tzw. „echem słowa”, a mottem całych rekolekcji stały się słowa zaczerpnięte z 1 Listu św. Piotra, by „być zawsze gotowym do obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia nadziei, która w nas jest” (1P 3,15). – Uczestnicy przeszli przez trzy etapy służące pogłębieniu „obrony tej nadziei”, z którą katechizują swoich uczniów w szkołach i parafiach. Pierwszy dzień był zakorzenieniem w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła, drugi dotyczył owoców liturgii i modlitwy, trzeci związany był z misją i posłaniem – dodał dyrektor Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej im. bł. Carlo Acutisa.

Rekolekcje – ze względu na wciąż panujące obostrzenia – odbywały się w formie dojazdowej. Kolejna tura odbędzie się w Górce Klasztornej. – My musimy nasze życie napełniać żywym Jezusem. Priorytetem jest świadectwo. Wtedy będziemy wiarygodni. Inaczej nie przyciągniemy młodych do Boga – podsumowała dr Izabela Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim i Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print