Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy znalazł się w czołówce placówek, jeśli chodzi o wyniki tegorocznych maturzystów.

Choć przygotowania do egzaminu dojrzałości przebiegały pod znakiem pandemii i nauczania zdalnego, maturzyści nie próżnowali. Pod kierunkiem nauczycieli, w kilkuosobowych zespołach, przygotowywali się do wybranych przez siebie przedmiotów, by w każdym przypadku uzyskać wynik wyższy niż średnia ogólnopolska. – Z ogromną radością przyjąłem wyniki matury z języka polskiego, zwłaszcza z poziomu rozszerzonego, gdzie połowa zdających uzyskała wynik między 90 a 100 procent, w tym dwa wyniki to pełne sto procent. Po raz kolejny okazuje się, że solidna praca w niewielkim zespole, w którym można realizować ambitne i nowatorskie pomysły, przynosi bardzo korzystne efekty – powiedział dr Piotr Rambowicz, polonista i literaturoznawca.

Chociaż najlepiej „poszedł” abiturientom język  angielski, to co najmniej satysfakcjonujące były dla nich wyniki innych przedmiotów. – Jestem zachwycona! Co roku wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego są najwyższe. Jeden z rodziców, towarzysząc córce przy odbiorze świadectwa, powiedział, że „Katolik językami stoi” i to prawda – cieszy się Joanna Strzyżewska, nauczycielka języka angielskiego. – Pomimo edukacji zdalnej matura nie była dla mnie zbyt trudna, miałam czas na powtórki w domu, stąd jestem zadowolona z wyników i mam duże szanse na dostanie się na któryś z kierunków medycznych – mówi absolwentka szkoły Aleksandra Mencel.

Więcej o szkole, kierunkach kształcenia na www.katolik.bydgoszcz.pl.

Oprac. MJ

print