Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Szwederowie był miejscem inauguracji nowego roku szkolnego dla Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy.

W świątyni na dwóch Mszach Świętych zgromadzili się rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy placówki. – Jezus jest Dobrym Pasterzem i oddaje swoje życie za owce. To prawda biblijna, którą każdy chrześcijanin słyszy od dziecka. To bardzo dobrze znany nam obraz, kiedy widzimy pasterza, który dba o owce i je prowadzi, a przede wszystkim zna je po imieniu – powiedział prefekt ks. dr Łukasz Boruch. – Chcę, by ten obraz stał się możliwy do osobistego przeżycia. By każda uczennica i uczeń naszej szkoły usłyszeli jak Jezus mówi do nich z miłością: „Aniu, Lenko, Pawle, Bartku, znam cię. Przyprowadziłem ciebie do tej szkoły, by dawać tutaj tobie Boże życie. Chcę, byś poznawał tutaj świat, ale także siebie samego i moją miłość do ciebie” – dodał ks. dr Łukasz Boruch.

Naukę w szkole – żywym pomniku Ojca Świętego – rozpoczęło pół tysiąca uczniów pod opieką 80 nauczycieli.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Przemysław Gołata

print