„Rodzina jest darem i wielkim wyzwaniem” – powiedziała Anna Brycka, jedna z uczestniczek pielgrzymki rodzin i małżeństw, która przeszła z bydgoskiej parafii św. Józefa do Katedry św. Marcina i Mikołaja – Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości.

Tegoroczne wędrowanie nawiązywało do postaci Prymasa Tysiąclecia i słów kard. Wyszyńskiego „czas to miłość”. – Matka Pięknej Miłości oraz głębokie przesłanie, płynące z nauczania prymasa, inspirują nas do zawierzenia rodzin parafii i diecezji niesamowitym przewodnikom. Oni uczą nas – na czele z Maryją – że piękno miłości odkrywa przed nami wspólne przeżywanie obecnego czasu, historii wielkich, miłosnych wyborów. Aż po wybór wieczności, która ostatecznie jest głównym celem i sensem ziemskiego pielgrzymowania – powiedzieli księża kan. Bogusław Konieczka i Łukasz Krzewiński z parafii św. Józefa w Bydgoszczy.

Tekst: Marcin Jarzembowski

print