„Zamiast oczekiwać na dobroć innych, sami napełniajmy życie dobrocią” – mówił do kapłanów ks. prałat Janusz Mnichowski, przywołując tym samym słowa Prymasa Tysiąclecia.

Księża z diecezji, alumni seminarium oraz wierni spotkali się w bydgoskiej katedrze na dorocznych Nieszporach w wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Modlitwa odbywała się w przededniu odpustu ku czci patronki diecezji – Matki Bożej Pięknej Miłości.

„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” – cytował fragment z Listu do Efezjan ks. prałat Janusz Mnichowski. – Śpiewaliśmy te słowa, by głęboko zapadły nam w sercu – mówił.

Kaznodzieja przywołał m.in. postać papieża Jana XXIII i jego encyklikę „Sacerdotii nostri primordia”, wydaną w pierwsze stulecie śmierci proboszcza z Ars św. Jana Vianneya. Ojciec Święty zachęca w niej wszystkich kapłanów, „by żarliwym sercem rozważali cudowny wzór świętego męża”. – Myślę, że jest to dobra inspiracja także i dla nas, kiedy zbliżamy się do beatyfikacji ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak, trzeba z tego skorzystać. Poczuć się przynaglonym, by dążyć za przykładem Prymasa Tysiąclecia do doskonałości, którą on osiągnął i to w stopniu heroicznym, mimo przeróżnych przeszkód, jakie napotykał na tej drodze – podkreślił.

KAZANIE

 

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst, nagranie i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

 
print