„Potrzeba ogromnej mądrości, otwarcia na łaskę Pana Boga, dary Ducha Świętego, byśmy potrafili odróżnić to, co jest fundamentem, jest niezmienne i stanowi o naszej tożsamości” – mówił w katedrze bydgoskiej bp Wiesław Śmigiel.

Administrator apostolski przewodniczył w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dorocznemu odpustowi ku czci patronki diecezji – Matki Bożej Pięknej Miłości.

W czasie homilii bp Śmigiel nawiązał do odczytanego fragmentu Ewangelii, który – jak zauważył – przypomniał wszystkim, skąd pochodzi Jezus. – Wiemy, że jest On Synem samego Boga, ale ten ziemski rodowód jest też niezwykle ważny. Ma wiele imion i pokoleń – dodał, podkreślając jego znaczenie dla tradycji i naszej tożsamości. – Tradycję definiujemy najczęściej, jako ciągłość i zmianę jednocześnie. Bezkrytyczne oraz mechaniczne przekazywanie tego, co było i co miało miejsce w przeszłości, czyli podtrzymywanie starego i eliminowanie nowego, byłoby bezrefleksyjnym tradycjonalizmem – przestrzegał.

To z kolei – jak podkreślił bp Wiesław Śmigiel – jest niezwykle niebezpieczne dla wiary i życia Kościoła. Porównał Kościół do żywego organizmu – Mistycznego Ciała Chrystusa – który podlega zmianom, zachowując przy tym to, co jest niezmienne, jest filarem i rdzeniem. – Gdybyśmy chcieli w Kościele zmieniać wszystko według ludzkiego uznania, moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy zdrajcami. Potrzeba ogromnej mądrości, otwarcia na łaskę Pana Boga, dary Ducha Świętego, byśmy potrafili odróżnić to, co jest fundamentem, jest niezmienne i stanowi o naszej tożsamości. Jest jak rodowód, o którym nie wolno nam zapomnieć. Jednocześnie, byśmy potrafili odczytywać znaki czasu, przed którymi Kościół dziś staje, interpretować je w świetle Pisma Świętego i odpowiadać na nie – powiedział.

Mówiąc dalej o znaczeniu tradycji i tożsamości, bp Śmigiel podkreślił ich potrzebę i znaczenie w zlaicyzowanym świecie.

Na zakończenie administrator apostolski diecezji bydgoskiej nawiązał do zbliżającej się beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Jak podkreślił – tak bardzo zasłużonego również dla tej katedry i Bydgoszczy.

HOMILIA

 

W świątyni nie zabrakło licznie przybyłych kapłanów, osób konsekrowanych. Byli również Rycerze Kolumba, członkowie Bractwa św. Rity i Towarzystwa św. Wojciecha.

KS. PRAŁAT STANISŁAW KOTOWSKI – PROBOSZCZ KATEDRY

 

Świętowanie zakończono aktem zawierzenia Matce Bożej Pięknej Miłości całej diecezji bydgoskiej, prosząc m.in. o wybór nowego, świętego biskupa.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i nagrania: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski i Wiesław Kajdasz

 
print