Informujemy, że rozpoczął się czas przyjmowania kandydatów zamierzających wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

Pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki powinien wykonać kandydat, jest osobiste zgłoszenie się (nr kontaktowy: 696 784 228) w celu umówienia na spotkanie z księdzem moderatorem.

Informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez WSD można znaleźć w zakładce „Kandydat”  na stronie TUTAJ.

PLAKAT

print