Bazylika Mniejsza św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy będzie miejscem łączności z uroczystościami beatyfikacyjnymi sług Bożych – kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Kolejne dni będą dziękczynieniem, a zarazem przygotowaniem do odpustu ku czci św. Wincentego a Paulo.

Szczegóły na PLAKACIE oraz w PROGRAMIE.

print