Mieszkańców diecezji bydgoskiej pragniemy zaprosić  na doroczne uroczystości odpustustowe do Bazyliki Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie.

PROGRAM

print