„Z najwyższą czcią zachowywaliście polską tradycję, kulturę, język i katolicką wiarę, która dodawała wam wewnętrznej siły i ufności, że kiedyś nie tylko wrócicie do Ojczyzny, ale doczekacie jej prawdziwej wolności” – mówił w 82. rocznicę napaści ZSRR na Polskę ks. prałat Józef Kubalewski.

W bydgoskiej katedrze zgromadzili się Sybiracy, kombatanci, przedstawiciele władz różnych szczebli, służb mundurowych oraz grupa osób młodych. – Wrzesień jest miejscem smutnych wspomnień, związanych z historią naszego narodu. 17 września 1939 roku, kilkanaście dni po ataku Niemców na naszą ojczyznę, swoje zdradzieckie natarcie rozpoczęła Armia Czerwona – przypomniał ks. prałat Józef Kubalewski, dodając, że z okupowanych terenów wywieziono na Sybir setki tysięcy polskich obywateli – całą inteligencję, rodziny z małymi dziećmi, starców i chorych.

Według kapłana wzruszające są opisy cierpień, lekceważenia i poniżania człowieka. Także przykłady niezwykłej solidarności międzyludzkiej w walce o przetrwanie oraz zachowanie godności. – W tych dramatycznych i ekstremalnych okolicznościach przejawia się szukanie i odnajdywanie Boga. Bóg dopuszczając człowieka do szczególnej misji, daje mu doświadczyć, że nie pozostawi go samego – dodał, nawiązując do wspomnienia jednego z zesłańców – prof. Zbigniewa Kikiewicza – któremu dane było powrócić na ojczystą ziemię.

KAZANIE

 

Po wspólnej modlitwie wszyscy przeszli na Stary Rynek, by uczestniczyć w patriotycznej manifestacji.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print