Centrum Nowe Życie, przy współudziale Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizuje projekt „ZROZUMIEĆ KOBIETĘ”, którego celami są:

  • wzrost świadomości prozdrowotnej w zakresie troski o płodność, zdrowia rozrodczego i ginekologicznego kobiet w wieku 18-45 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, wyrażający się poprzez umiejętność prowadzenia obserwacji według Modelu Creightona,
  • promocja działań Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu edukacji
    i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych.

Dofinansowanie projektu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wynosi 50%.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Więcej informacji na: https://nowe-zycie.pl/aktualnosci/ 

PLAKAT

print