„Człowiek nieustannie potrzebuje wsparcia ze strony Boga i pomocy drugiego człowieka” – mówił w Bydgoszczy metropolita białostocki abp Józef Guzdek. Administrator apostolski Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego przewodniczył Mszy Świętej z okazji 15-lecia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Uroczystości jubileuszowe z udziałem m.in. przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich, generalicji i pracowników, rozpoczęto modlitwą w świątyni garnizonowej Matki Bożej Królowej Pokoju. – To szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności za wszelkie dobro, codzienną służbę żołnierzy, pracowników resortu obrony, dla dobra naszej ojczyzny – mówił proboszcz parafii i dziekan inspektoratu ks. ppłk Kryspin Rak.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną. Spoczywa na niej odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. – Obecność w kościele garnizonowym w Bydgoszczy, jest dla mnie szczególna, wzruszająca. To ostatnia posługa w tym garnizonie. Przez niemal jedenaście lat wielokrotnie odwiedzałem to piękne miasto. Spotykałem się z generałami, dowódcami inspektoratu, jak też w wielu jednostkach podległych, z żołnierzami i pracownikami wojska. Coś się kończy, ale nie zapomina się ludzi i ich dokonań – mówił na wstępie abp Józef Guzdek.

HOMILIA

 

Formowanie jednostki rozpoczęto w październiku 2006 roku. Od 23 grudnia 2018 roku IWSZ został podporządkowany bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski/Sławomir Mrowiński

print