Ksiądz Ryszard Pruczkowski został nowym prepozytem Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej. Wybór dokonany 22 czerwca tego roku, został kanonicznie potwierdzony przez biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka.

Dekret wręczył sam ordynariusz podczas bierzmowania w bydgoskiej parafii Bożego Ciała. – Zostałem ministrantem w siódmym roku życia. Moja liturgiczna służba kształtowała  się w cieniu romańskiej kolegiaty w Kruszwicy. To tam spoglądałem na księży kanoników jednej z najstarszych kapituł w Polsce. Większość to byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Widziałem w nich męczenników, a zarazem świadków Chrystusa – powiedział.

Ksiądz prałat Ryszard Pruczkowski urodził się 3 stycznia 1950 roku. – Podczas rekolekcji dla lektorów w Gostyniu, będąc siedemnastoletnim uczniem technikum, 27 czerwca 1967 roku wrzuciłem prośbę  do Matki Boskiej Świętogórskiej Róży Duchownej o powołanie kapłańskie dla Ryszarda i o wytrwanie na tej drodze. Od tamtej chwili minęły 54 lata. Nie miałem sekundy zwątpienia, czy idę dobrą drogą – dodał.

Potem były święcenia kapłańskie, które 21 czerwca 1975 roku, otrzymał w gnieźnieńskiej katedrze z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. – Od 35 lat jestem proboszczem parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy.  Z darów serc budujemy kompleks obiektów sakralnych. Uważam jednak, że największym osiągnięciem było stworzenie żywego Kościoła, w którym wspólnota ludzkich serc, idąc za Chrystusem, daje świadectwo wiary, a także dzieli się dobrem z każdym, kto potrzebuje pomocy – powiedział prepozyt.

Poza parafialnymi obowiązkami ksiądz prałat Ryszard Pruczkowski przez 25 lat był duszpasterzem skarbowców, ludzi pracy, a przez 27 lat duszpasterzem myśliwych. Pełni obowiązki kapelana Sybiraków, więźniów politycznych okresu stalinowskiego, krwiodawców, hodowców gołębi pocztowych. Bez biskupiej nominacji duszpasterską opieką obejmował środowisko bydgoskich prokuratorów, Żandarmerii Wojskowej i Aeroklubu Bydgoskiego. Od 1997 roku jest wolontariuszem w Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. – Moje kapłaństwo jest piękne, a każdy dzień przynosi dowody, jak wielkie jest Boże Miłosierdzie, jak pełna miłości jest opieka Matki Chrystusa, jaki wiele można uczynić dobra, kiedy człowiek przed bliźnim otwiera serce – podsumował.

Prepozyt stoi na czele kapituły, która jest ciałem doradczym biskupa ordynariusza. W jej skład wchodzą kanonicy gremialni, honorowi, seniorzy oraz „supra numerum” (nadliczbowi). Ksiądz prałat Ryszard Pruczkowski zastąpił ks. prałata Teodora Paradowskiego (prepozyta od 10 stycznia 2011 roku), który w czerwcu przeszedł na emeryturę, kończąc posługę proboszcza w bydgoskiej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Tekst i zdjęcie: Marcin Jarzembowski

print