„Przez przyczynę wielkiego czciciela Chrystusa eucharystycznego, wypraszaliśmy łaski, potrzebne do godnego spełniania swoich funkcji i posług liturgicznych przy ołtarzu” – powiedział ks. Karol Rawicz Kostro.

Kościół św. Jadwigi Królowej na Wzgórzu Wolności był miejscem liturgicznego wspomnienia bł. Carlo Acutisa – patrona Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej. W świątyni modlili się przedstawiciele wspólnot liturgicznej służby ołtarza: ministranci, lektorzy, psałterzyści, ceremoniarze, scholiści, szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej, kandydaci do posług stałych lektora i akolity oraz dzieci i młodzież z rodzinami.

Homilię wygłosił ks. Paweł Rybka, który jest odpowiedzialny w centrum za przygotowanie oraz prowadzenie kursu animatora liturgicznego. Przypomniał o „10 przykazaniach służby ministranckiej”, podkreślając, że głównym ich celem jest pomoc w uformowaniu swojego życia chrześcijańskiego.

W czasie liturgii śpiewy prowadziła schola liturgiczna pod kierunkiem ks. Łukasza Kucharskiego. Po celebrowanej Eucharystii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której młodzież poprowadziła rozważania różańcowe, przywołując pięć filarów życia bł. Carlo Acutisa.

Uczczono również relikwie błogosławionego i rozdano okolicznościowe obrazki z modlitwą przez jego wstawiennictwo. – Nasze skupienie modlitewne pokazało z pewnością, że bł. Carlo, choć czczony jest na ziemi dopiero od roku, to jego kult mocno się zakorzenił w sercu naszej bydgoskiej diecezji – podsumował Krzysztof Zaborowski, ceremoniarz z bydgoskiej parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

MJ
Zdjęcia: CFL DB

 
print