Nakielska fara była miejscem dziękczynienia za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Nabożeństwo zostało poprowadzone przez zespół „Effatha” z Więcborka pod kierownictwem duszpasterza ks. Łukasza Kucharskiego.

Wierni mogli wsłuchać się w życiorysy nowych błogosławionych, jak również doświadczyć świętości, która emanowała poprzez ich życie. Całość adoracji była przeplata pieśniami religijnymi. Wykonany także został, ułożony specjalnie na beatyfikacje, hymn ku czci bł. Stefana Wyszyńskiego.

Tekst: ks. Igor Wichrowski
Zdjęcia: zespół „Effatha”

print