W czasie wizyty ad limina Apostolorum biskupi odwiedzają poszczególne watykańskie dykasterie i kongregacje. Jednym z najważniejszych, obok spotkania w Sekretariacie Stanu i Kongregacji ds. Duchowieństwa, było spotkanie w Dykasterii ds. Komunikacji, gdzie rozmawiano m.in. o konieczności zachowania równowagi pomiędzy światem wirtualnym, a rzeczywistym duszpasterstwem.

Wszystko ze względu na ogromną rolę mediów w świecie i ich potencjał ewangelizacyjny, ale też z uwagi na zależności pomiędzy światem wirtualnym, a rzeczywistym, które szczególnie dało o sobie znać w kontekście pandemii. Jak podsumował abp Wacław Depo, przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu, chodzi m.in. o „napięcie pomiędzy wirtualnym przeżywaniem Eucharystii czy każdego innego nabożeństwa, a realną obecnością w kościołach i wspólnotach”. Ważnym kontekstem rozmów w dykasterii odpowiadającej za komunikację i kontakt z mediami był też fakt, że wszyscy jej kierownicy, za wyjątkiem sekretarza, to ludzie świeccy. „Spotkaliśmy tam ludzi świeckich, odpowiedzialnych za media watykańskie i współpracę z mediami światowymi. Ich współpraca między sobą była dla nas pokazaniem drogi synodalnej, a ich pouczenia i uwagi dotyczące czekających nas wyzwań, były dla nas ubogacające” – stwierdził abp Depo. Kolejną inspiracją było wezwanie do budowania jedności, do czego wielokrotnie zachęcał, odwołując się do misji chrześcijan we współczesnym świecie prefekt Dykasterii ds. Komunikacji, Paolo Ruffini. Chodzi zarówno o jedność przekazu, jak i o świadectwo wobec tych, którzy z Kościołem nie mają wiele wspólnego, albo są od niego oddaleni. Chodzi o mówienie całym sobą, świadectwem życia, a nie tylko przekazem medialnym”.

Spotkanie w Dykasterii ds. Komunikacji to jedna z obowiązkowych wizyt, jaką odbywają biskupi podczas wizyty ad limina apostolorum. W czwartek 21 października biskupi spotkają się z papieżem Franciszkiem. W piątek trzecia grupa polskich hierarchów zakończy swój pobyt w Rzymie.

za KAI
Fot. BP KEP

print