Kapituła Generalna Zgromadzenia Ducha Świętego, podczas głosowania 18 października, wybrała nowego Przełożonego Generalnego. Delegaci ze wszystkich stron świata, biorący udział w Kapitule w Bagamoyo (Tanzania), mandatem najwyższego zaufania obdarzyli o. Alain Mayama CSSp z Konga. Jest pierwszym Afrykańczykiem, wybranym na ten urząd.

O. Alain Mayama CSSp urodził się w 1971 w Brazzaville. Wieczystą profesję zakonną złożył w roku 1999, a w kolejnym został wyświęcony na kapłana. Drogę misyjną rozpoczął w Kamerunie jako formator. Podczas studiów w Stanach Zjednoczonych był równocześnie odpowiedzialny za duszpasterstwo szpitala w Port Huron, w Detroit (2007-2008). Ponownie formator w Libreville, w Gabonie (2008-2010). Powrócił do Konga, ponieważ wybrano go na urząd prowincjała. Podczas Kapituły Generalnej, odbywającej się w 2012 roku w Bagamoyo, został wybrany na Asystenta Generalnego w Rzymie.

Przyjęty przez zgromadzonych na Kapitule, o. Alain Mayama CSSp będzie odpowiedzialny za animację ponad 2500 misjonarzy duchaczy pracujących w ponad 60 krajach na pięciu kontynentach.

źródło: duchacze.pl

print