Kuria Diecezjalna Pelplińska informuje, że 22 października, w wieku 86 lat i 63. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. infułat Stanisław Grunt, wieloletni ekonom diecezji chełmińskiej i pelplińskiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się eksportą pod przewodnictwem ks. infułata Tadeusza Brzezińskiego w środę, 27 października, o godz. 18.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie.

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny zostanie odprawiona w czwartek, 28 października, o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie.

Po Mszy Świętej złożenie ciała na cmentarzu parafialnym w Pelplinie.

Polecajmy naszego zmarłego brata Bożemu Miłosierdziu.

Ks. Adam  Kałduński
Kanclerz  Kurii

Kapłani uczestniczący w liturgii pogrzebowej proszeni są o przywiezienie ze sobą szat liturgicznych.

Ks. infułat Stanisław Grunt (ur. 3 listopada 1935 r. w Nowej Cerkwi koło Pelplina) do szkoły podstawowej uczęszczał w czasie okupacji w Generalnej Guberni we wsi Maziarze k. Iłży, następnie w Radomiu, wreszcie pod koniec okupacji w Nowej Cerkwi. Szkołę ukończył w 1950 r., naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie. Studia filozoficzno-teologiczne Stanisław Grunt odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie (1954-59), otrzymując święcenia kapłańskie 12 lipca 1959 r. z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego.

Mszę św. prymicyjną odprawił w swej rodzinnej parafii 19 lipca 1959 r. W uznaniu zasług duszpasterskich, 30 marca 1985 r., został mianowany przez Świętego Jana Pawła II kapelanem honorowym.

źródło: diecezja pelplińska

print