W  sobotę 20 listopada w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Towarzystwa św. Wojciecha. Zgodnie ze statutem zjazd taki odbywa się co 4 lata. Tym razem – z powodu epidemii – odbył się wyjątkowo po 5 latach działalności Zarządu Głównego. Spotkanie ma każdorazowo na celu przedłożenie sprawozdania z działalności za minione 4 lata oraz wyłonienie z uczestniczących w nim delegatów pochodzących z wszystkich kół parafialnych, nowych władz stowarzyszenia czyli Zarządu Głównego (9 osób) oraz Komisji Rewizyjnej (3 osoby). W sobotnim zjeździe uczestniczyło 76 uprawnionych delegatów, którzy brali udział w tegorocznych wyborach oraz asystent kościelny ks. kan. Tomasz Głuszak.

Nowy skład Zarządu Głównego tworzą:

Antoni Kapeja (Krajna) – prezes
Kazimierz Turza (Gniezno) – v-ce prezes
Henryk Dudek (Bydgoszcz) – v-ce prezes
Władysław Wiśniewski (Kujawy) – sekretarz
Bogdan Szydłowski (Krajna) – skarbnik
oraz 4 członków:
Zbigniew Rolewski (Pałuki)
Andrzej Świtała (Pałuki)
Rafał Wierzbowski (Bydgoszcz)
Marian Dudek (Gniezno)

Nowy skład Komisji Rewizyjnej tworzą:
Stanisław Grzybowski (Krajna) – przewodniczący
Andrzej Polaszewski (Kujawy)
Karol Szkudlarek (Gniezno).

Obecnie Towarzystwo św. Wojciecha zrzesza 309 braci w dwóch diecezjach – archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. Działają w 5 regionach: Gniezno 37 braci, Bydgoszcz 81, Kujawy 48, Krajna 53, Pałuki 90.

źródło: archidiecezja.pl

print