„Od początku powstawania kolei, tworzący ją ludzie, służąc innym, starali się być blisko Boga i Kościoła” – mówił podczas jubileuszowej Mszy św. z okazji 25-lecia Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Bydgoszczy biskup ordynariusz Krzysztof Włodarczyk.

Rodziny kolejarskie, sympatycy kolejnictwa oraz osoby podróżujące koleją spotkały się na wspólnej modlitwie w bydgoskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, czcząc swoją patronkę – św. Katarzynę Aleksandryjską, której wspomnienie przypada 25 listopada. – Zbiera się kolejarska brać, by wypraszać łaski i Boże błogosławieństwo dla swoich rodzin, miejsc pracy – mówiła na wstępie wiceprezes koła Hanna Januszewska, która dodała, że na radość jubileuszu „położyła się choroba i niespodziewana śmierć prezesa Andrzeja Młyńskiego”. – Zgromadziliśmy się przy Sercu Pana Jezusa. Po to, by nasze serca mogły rozpalić się miłością Króla, który zaprasza nas do królestwa miłości – dodał proboszcz i duszpasterz kolejarzy ks. Krzysztof Buchholz.

Jak zauważył bp Krzysztof Włodarczyk, kolejarze, maszyniści, dyspozytorzy i pracownicy różnych sektorów byli i są przekonani, że dobrze wykonywana praca, a co za tym idzie – bezpieczeństwo powierzonych im ludzi – zależy nie tylko od dobrego przygotowania zawodowego, ale także od wsparcia zsyłanego przez Boga. – Jemu więc powierzali swoją pracę i swoje rodziny, które często na długi czas pozostawały w domach, również wypraszając szczęśliwy powrót mężów, ojców, synów i braci – mówił w czasie homilii.

Chociaż kolejarze zawsze byli blisko Boga – jak dalej zauważył ordynariusz – w czasach PRL-u działalność duszpasterska nie mogła być wśród nich oficjalnie prowadzona przez Kościół. – Dopiero na fali zrywów robotniczych w latach 80. XX wieku, kolejarskie załogi upomniały się o posługę duszpasterską i kapelanów na terenie swoich zakładów pracy – przypomniał.

Owocem pracy duszpasterskiej było powstanie Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Bydgoszczy, którego członkowie (25 osób) 6 maja 1996 roku złożyli pierwsze uroczyste ślubowanie.

HOMILIA

 

Po Mszy św. uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik przy budynku byłej dyrekcji kolejowej, czcząc pamięć bydgoskich kolejarzy pomordowanych we wrześniu 1939 roku.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print