„Kapłan ma wciąż bardziej stawać się człowiekiem” – mówił w Górce Klasztornej bp Krzysztof Włodarczyk, który po raz pierwszy spotkał się z księżmi w ramach formacji stałej.

Podczas słowa, które poprzedzało adorację Najświętszego Sakramentu, biskup nawiązał do pierwszej adhortacji Franciszka „Evangelii gaudium” („Radość Ewangelii”), w której Ojciec Święty ukazuje m.in. wymiary obecności kapłana odpowiedzialnego za wspólnotę. – Mamy stanąć na czele owczarni. Jesteśmy posłani przede wszystkim do tego, by prowadzić człowieka do zbawienia – mówił bp Włodarczyk, zwracając również uwagę na umiejętność wycofania się z liderowania, by być bliżej, między ludźmi. – Mamy towarzyszyć, a także rozeznawać, wsłuchiwać się w trudne sprawy, którymi żyją nasi wierni – dodał, powołując się na słowa Karla Rahnera, który uważał, że duszpasterstwo odnosi sukces tylko wtedy, gdy chrześcijaństwo dociera dzięki niemu do pojedynczego człowieka.

Główną intencją trwania na modlitwie w ciszy, była troska kapłanów za siebie nawzajem. – Potrzeba zatrzymania i wspólnego dzielenia się tym, co przeżywamy. By każdy z nas nie czuł się osamotniony – mówił dalej bp Włodarczyk. Słowa te zostały potwierdzone podczas wspólnej dyskusji. – Tego typu spotkania są niezwykle istotne i to nie tylko w wymiarze duchowym oraz intelektualnym, ale także wspólnotowym. Są doskonałą okazją, by się spotkać, porozmawiać oraz razem stanąć wobec różnego rodzaju problemów, także duszpasterskich, z jakimi każdy z nas musi się mierzyć – powiedział odpowiedzialny za stałą formację w diecezji ks. dr Sylwester Warzyński, zapraszając kapłanów do współtworzenia przyszłego programu i zadań. 

W czasie dyskusji nie zabrakło m.in. takich tematów jak synodalność, spowiednictwo, czy wzajemne wsparcie. Obecni księża wyrazili również potrzebę wzajemnego dialogu ze swoim pasterzem oraz współbraćmi.

Formacja stała zmierza do tego, by pomóc każdemu prezbiterowi w rozwoju dojrzałej osobowości ludzkiej na każdym etapie jego życia i rodzaju zleconego mu zadania. Obejmuje ona wszystkie wymiary formacji kapłańskiej, a więc ascetyczny, intelektualny, duszpasterski. Pracy tej służyć mają kapłańskie spotkania, które są konieczne do wzrastania w komunii oraz do większego uświadamiania sobie problemów właściwych dla każdej grupy wieku.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print