Drodzy Bracia i Siostry!
Kochani Diecezjanie!

Narodzenie Pańskie uczy nas, że Bóg jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami.
Jest Bogiem, który dzieli los człowieka i który uczestniczy w jego ludzkiej kondycji.
Anioł mówił do pasterzy: „Nie lękajcie się, zwiastuję wam radość wielką”.
Niech w te Święta Narodzenia mówi także do nas: Nie bójcie się przyjąć Boga do własnego życie.
Nie bójcie się uczynić Go jego centrum. On da wam radość wielką.
On zamieszkał pomiędzy wami już na zawsze. On nigdy was nie opuści.
On was bezgranicznie kocha. Z całego serca życzę usłyszenia tych słów i przyjęcia ich do serca.

Niech radosne Święta Bożego Narodzenia przypomną nam wszystkim tę ważną i wielką prawdę:
Bóg nas kocha, miłością bezwarunkową i bezinteresowną, tylko dlatego, że jesteśmy.
On Zbawiciel jest obok nas, błogosławi i chce obdarować nas pełnią szczęścia!

Niech to Boże Narodzenie sprawi, że będziemy bliżej siebie – w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, pośród kolegów i koleżanek, że staniemy się prawdziwie otwarci na innych.
Niech pomoże nam na nowo uwierzyć, że wielki jest ten, kto umie przebaczyć, przeprosić, wyciągnąć dłoń do zgody, kto dzieli się zwyczajnym uśmiechem i życzliwością!

Radujmy się, że Bóg Wcielony wszedł w naszą codzienność, w szarość naszego życia, że jest Bogiem bliskim każdemu człowiekowi, że jest Miłością.
Niech blisko naszych serc znajdą się ludzie potrzebujący – potrzebujący dóbr doczesnych, ale także tych duchowych.
Niech Narodzony w Betlejem w ten sposób pocieszy tych, którzy doświadczają choroby i cierpienia, którzy są osamotnieni i opuszczeni, a także tych, którzy poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Obfitości Bożej łaski na cały Nowy Rok i nieustannej opieki Matki Bożej Pięknej Miłości.

Z serca błogosławię
Wasz Biskup Krzysztof Włodarczyk

print