„Walka o wolną Rzeczpospolitą była udziałem wielu osób i środowisk. Była wspólnym wysiłkiem ponad podziałami” – mówił ks. płk Kryspin Rak.

Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy był miejscem modlitwy z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W świątyni garnizonowej modlili się przedstawiciele władz, organizacji kombatanckich i patrioci.  – Nasze myśli kierujemy ku wszystkim bohaterskim żołnierzom powstania, którzy 27 grudnia 1918 roku, podjęli walkę. Batalię, która była efektem dążeń ludności polskiej do własnego państwa i sprzeciwem wobec nasilającej się presji germanizacyjnej – mówił ks. ppłk Kryspin Rak, dodając, że w kolejną, już 103. rocznicę, wciąż należy przypominać o tym powstańczym poświęceniu. – O tych ludziach, którzy mając marzenie o wolnej Polsce, przeciwstawili się zbrojnie zaborcy. Chcemy oddać im hołd, za to, że nie zawahali się poświęcić niejednokrotnie swojego młodego jeszcze życia w imię sprawiedliwości, wolności – powiedział.

To przypominanie – jak zauważył kaznodzieja – dążeń Polaków, którzy przez okres 123 lat zaborów, starali się odzyskać niepodległość. – W roku 1918 marzenia naszych przodków przestały być dążeniami, a stały się rzeczywistością. Walka o wolną Rzeczpospolitą była udziałem wielu osób i środowisk. Była wielkim wspólnym wysiłkiem ponad podziałami, którego wyjątkowym przykładem był udział Wielkopolan w zwycięskim powstaniu – podkreślił kapłan.

Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zachęcił do odkrywania historii wartościowych osób, dzięki którym Polska może cieszyć się wolnością. – Niech więc wzorem dla nas wszystkich będą żołnierze z przeszłości – bohaterowie – ludzie gorącego serca, od których możemy i powinniśmy uczyć się patriotyzmu i miłości do Ojczyzny – zakończył.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli pod pomnik oraz grób Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz 

print