Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” w Bydgoszczy zaprasza na cykle spotkań.

„KREW i ŁZY – o sztuce przebaczenia” – to nowa propozycja sprawdzonego przyjaciela „Martyrii” – o. Macieja, który zaprasza do wydobycia z sobie niezmierzonych pokładów miłosierdzia. Towarzyszyć temu będą wybrani bohaterowie Pisma Świętego: ze Starego Testamentu prorok Jonasz, który toczył walkę z samym sobą w przebaczeniu zatwardziałym niniwitom oraz ewangeliczna kobieta cierpiąca na krwotok, której uzdrowienie przykrych dolegliwości dokonało się dzięki przebaczeniu sobie – pogodzeniu się z własną historią.

Wnikliwa analiza fragmentów Pisma Świętego, głębokie refleksje i ciekawa dyskusja niech stają się dla każdego uczestnika okazją do doświadczenia mocy wybaczenia. 

DA „Martyria”, o. Maciej Sierzputowski CSSp, daty: 13 października, 10 listopada, 8 grudnia, 19 stycznia, 9 lutego, 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca.

PLAKAT

„Z archiwum K” – wydobyte z archiwum katechizmu dogmaty i prawdy wiary, w konfrontacji ze współczesnymi dylematami moralnymi i postawami chrześcijańskiego życia, mogą nabrać atrakcyjnego kształtu. Wiary nie trzeba się wstydzić; wiarę warto rozumieć!  I do tego zaprasza dyskusyjny panel DA „Martyria”. W tej drodze przewodzić nam będą wyjątkowi goście – specjaliści z różnych dziedzin teologii i filozofii.   

DA „Martyria”, daty: 27 października, 17 listopada, 1 grudnia, 26 stycznia, 16 lutego, 23 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca.

PLAKAT

Ducha nie gaście!” – ks. Zygmunt Trybowski we wspomnieniach zaproszonych gości

Pokorny i rozmodlony kapłan w połączeniu z charyzmatycznym duszpasterzem kreślą obraz wzorca duchowego na miarę każdych czasów. Wydobyte ze wspomnień parafian i świadków życia wydarzenia świętości księdza prałata Zygmunta mogą stać się inspiracją do codziennego podejmowania decyzji na miarę każdego powołania.

DA „Martyria”, daty: 28 listopada, 26 grudnia, 23 stycznia, 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 22 maja.

PLAKAT

print