„Prośmy o świętość polskich małżeństw i rodzin, wszak tam wszystko się zaczyna” – mówił z okazji 150. rocznicy urodzin ks. dr. Bolesława Domańskiego w kościele Wniebowzięcia NMP w Złotowie bp Krzysztof Włodarczyk.

Przyszły kapłan urodził się 14 stycznia 1872 roku w Przytarni k. Chojnic, a zmarł 21 kwietnia 1939 roku w Berlinie. Zapisał się jako wielki obrońca polskości. W latach 1903-1939 był proboszczem parafii Zakrzewo, wybitnym działaczem społecznym i politykiem, długoletnim przywódcą Związku Polaków w Niemczech, określany wielkopolskim zwyczajem Patronem tego związku. – Nazywany także twórcą katechizmu przedwojennej społeczności ludu polskiego w Niemczech. Podobnie jak Franciszek Stefczyk w Małopolsce i ks. Piotr Wawrzyniak w Wielkopolsce, ks. Domański był zwolennikiem pracy u podstaw. Uważał, że tylko praca organiczna pozwoli zachować polskość i zasoby materialne Polaków – mówił bp Krzysztof Włodarczyk.

Ksiądz dr Bolesław Domański pochodził z rodziny o patriotycznych korzeniach, ojciec był działaczem społecznym, nauczycielem języka polskiego i kaszubskiego. Ukończył Collegium Marianum, a później seminarium duchowne w Pelplinie. Pracę doktorską obronił w Królewskiej Pruskiej Akademii Teologicznej i Filozoficznej w Münster. Pierwsze probostwo objął w parafii Zakrzewo – znanej ze swych silnych tendencji narodowych. Niemieccy sąsiedzi byli ewangelikami, więc Polacy z Zakrzewa byli ostoją katolicyzmu na tych terenach. Zakrzewo nazywane było przez Niemców z przekąsem „Małą Warszawą”.

Ordynariusz przypomniał, że kapłan nazywany patronem Polaków w Niemczech, przeczuwając nadciągającą wojenną zawieruchę, która unicestwi miliony istot, podważy podstawowe wartości cywilizacji europejskiej i zagrozi polskości na tych ziemiach, ogłosił katechizm narodowy – Pięć Prawd Polaków. – Odwołują się one do najważniejszych dla nas wartości: narodu, wiary, braterstwa, służby, ojczyzny. Pan prezes Tadeusz Szczyrbak z Rodziny Rodła – Wrocław mówi, że „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła można nazwać małym dekalogiem polskości, credo narodowym. Powinny być obecne w przestrzeni publicznej, w polskich urzędach, w polskich szkołach, na ulicach”. Dziękując za życie i dokonania ks. dr. Bolesława Domańskiego, prośmy o świętość polskich małżeństw i rodzin, wszak tam wszystko się zaczyna. Módlmy się za polskie szkoły, by dzieciom i młodzieży nie tylko przekazywały wiedzę, ale także kształtowały charaktery, postawy moralne oraz patriotyczne. Oby nasze życie było służbą̨ Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi i bliźnim – podkreślił bp Krzysztof Włodarczyk.

Mieszkańcy regionu mogli uczestniczyć w konferencji naukowej, wziąć udział w uroczystościach przy pomniku przed Domem Polskim w Złotowie, wybić okolicznościową monetę, czy odbić jubileuszową pieczątkę na okazjonalnej kartce pocztowej przygotowanej przez Muzeum Ziemi Złotowskiej.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Katarzyna Szumińska

print